۲۹-اسفند-۱۳۹۵

معرفی ماشین دو رگه هندی ژاپنی Toyota Etios

معرفی ماشین دو رگه هندی ژاپنی Toyota Etios خب اول اینکه این ماشین در ماه دسامبر در هند معرفی شد.جالبی این ماشین این است که اولین […]